da da da..I masna kosa može izgledati odlično ako se zna stilizirati