Frizura idealna za izrast i variranje u pramenovima